Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2013

15:20
2160 538c

anuglybeauty:

mikedowson.com

Reposted fromtastefulsin tastefulsin
givemelove
14:58
givemelove
14:42
Reposted fromStoffan Stoffan viaiampotato iampotato
givemelove
14:40
givemelove
14:38
- Co z nim ? Pił wczoraj ?
- Gorzej... nie pił.
— wyniesione z pracy
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viapaasiak paasiak
givemelove
14:36
8497 a156
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDominique7 Dominique7
givemelove
14:35
6740 9e6a
true story
Reposted fromprzeliterowane przeliterowane viaCarlota Carlota
givemelove
14:34
Ten świat jest jakiś pojebany dziś, nie sądzisz? Ty jesteś tam, ja jesteś tu, nie wiem co trzeba zrobić już i... chciałbym mieć dziś pod nogami pewny grunt i żyć z Tobą, być przy Tobie, mieć coś, wiedzieć już.
— Pezet- Nieważne
Reposted fromeRAPe eRAPe viapaasiak paasiak
givemelove
14:34

Twoje marzenie, to nie to, co znajdujesz w swoim śnie, lecz to co nie pozwala Ci zasnąć.

— gdzies w internecie
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr viaCarlota Carlota
givemelove
14:32
0350 7a2b
Reposted fromShini Shini viacapibara capibara
14:31

for the first time in I don’t know how fucking long I actually have some money to spare to do what I want

and what I want is to make a fuck ton of cookies

Reposted fromyknow-fuck yknow-fuck

September 22 2013

givemelove
16:51
JAK DŁUGO BĘDZIESZ PRZEŻYWAŁA RZECZY, KTÓRE ODESZŁY?
— przestań
Reposted fromte-quiero te-quiero viagoodbyemylover goodbyemylover
givemelove
16:46
givemelove
16:44
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viagoodbyemylover goodbyemylover
givemelove
15:22
givemelove
14:48
givemelove
14:40
1707 52d4
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viatulipanowa tulipanowa
givemelove
14:39
Nie powinnam o Tobie myśleć. Nie powinnam wspominać. To mnie niszczy.
— Liczy się teraźniejszość!
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven vianap nap

September 21 2013

givemelove
16:11
I tak sobie myślę, że wszystko czego pragnę, czego chcę, spala się zanim wyciągnę po to ręce...
— happysad
Reposted fromadriannak adriannak viasamozatrucie samozatrucie
givemelove
16:11
Niestety jestem tą sentymentalną idiotką, dla której wszystko ma jakieś znaczenie.
Reposted fromnfading nfading viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl